Adatvédelmi tájékoztató

Szőts Ákos cím: 83471 Berchtesgaden Am Etzerschlössl 24 Deutschland (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az oldal által bekért, ott kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő címe: Szőts Ákos cím: 83471 Berchtesgaden Am Etzerschlössl 24 Deutschland

Az adatkezelő elérhetősége: biovia.hu

Adatvédelmi nyilvántartási számunk:

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, információnyújtás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Biovia.hu Szőts Ákos

Név: Akos Szőts
Cím: 83471 Berchtesgaden
Am Etzerschlössl 24
Deutschland
adószám: DE320477899
Vállalkozás nyilvántartási szám:GewA2 76200002138
Bank-számla szám: N26 bank DE93 1001 1001 2626 170 611
BIC: NTSBDEB1XXX

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

– személyes adatainak helyesbítését, 

– személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  Hatósághoz fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:  Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) Adatok nyilvánosságra hozatala, fizetési szolgáltató és adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.

OTP Mobil Kft

Székhely: 1143. Budapest, Hungária Krt. 17-19.

Adószám: 24386106-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlap: www.otpsimple.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy SZŐTS ÁKOS (83471 Berchtesgaden, Am Etzerschlössl 24., Németország) adatkezelő által a biovia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail-cím Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Külső szolgáltatók

A biovia.hu illetve a vonatkozó alárendelt domain-ok és Szőts Ákos Ev. egyes szolgáltatásai során a GDPR-ben és az általános adatvédelmi szabályzatban meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnereknek minősülő önállóan, illetve együttesen többes adatkezelők vagy adatfeldolgozók.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

SalesAutopilot

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.

Honlap: www.salesautopilot.hu

A SalesAutopilot feladatköre

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

 

www.SalesAutopilot.hu illetve www.SalesAutopilot.com internet-címen   elérhető SalesAutopilot Szolgáltatások igénybevételét és a Szolgáltatás nyújtását biztosító rendszer (szoftver és hardver elemek) rendszer működtetés.

(2) A Szolgáltatás keretében SalesAutopilot a https://www.salesautopilot.hu/mailmaster/ valamint a https://www.salesautopilot.hu/arak-konstrukciok/ weboldalakon feltüntetett Szolgáltatás elemeket, funkciókat nyújtja.

Cégnév: Tárhelypark Kft.

1122 Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Weblap: www.tarhelypark.hu

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából, weboldal programozása, karbantartása.