Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (biovia.hu) és aloldalain létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, az oldalról letölthető.

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (biovia.hu) és aloldalain létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, az oldalról letölthető. Magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Szőts Ákos
 • Cím: 83471 Berchtesgaden Am Etzerschlössl 24 Deutschland
 • Székhely címe: Szőts Ákos cím: 83471 Berchtesgaden Am Etzerschlössl 24 Deutschland
 • Cégjegyzékszám: GewA1762000002138
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Markt Berchtesgaden Gewerbeamt
 • Adószám: DE320477899
 • Bankszámlaszám: Bank
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@biovia.hu
 • Telefon: +49 151 6307 6969
 • E-mail: info@biovia.hu

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezési vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságai

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait megtekintheti a felhasználó a szolgáltatást bemutató oldalon.  A szolgáltató étrend-kiegészítő, oktatóvideókat, tananyagokat, egészség és életvezetési tanácsokat oszt meg a vásárlóval, melyek ismeretében a felhasználó, vásárló hatékonyan tud fejlődni a prevenciót és az egészséges életmódot illetően.

A szerződés tárgya, a szerződés létrejötte

Jelen szerződésben a vásárló megbízza a biovia.hu üzemeltetőjét, a www.biovia.hu Szőts Ákos cím: 83471 Berchtesgaden Am Etzerschlössl 24 Deutschland továbbiakban szolgáltató, a szolgáltatása keretein belül étrend-kiegészítőt, tanácsadást, tananyagokat juttasson el számára. A szerződés megkötésekor, amely létrejön a megrendelés után, a szolgáltatás kifizetésekor, a szolgáltató postai úton vagy e-mail formájában, linken keresztül elérhetővé válik a tananyag, illetve a számlát elektronikus formában kapja meg a vásárló.

Fizetési módok

 • Kártyás fizetési mód
  Tudomásul veszem, hogy SZŐTS ÁKOS (83471 Berchtesgaden, Am Etzerschlössl 24., Németország) adatkezelő által a biovia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail-cím Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 • 
Előre utalással

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a biovia.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A vásárló, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 10.000 euro összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget, mely kötelezettsége, jelen szerződés megkötésekor érvénybe lép.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Elállási jog

A fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja, abban az esetben, amennyiben még nem bontotta fel a táplálék-kiegészítőt, vagy nem nyitotta meg az infóanyagot.

Amennyiben megkapta a hozzáférő linket, azzal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre:

Szőts Ákos cím: 83471 Berchtesgaden Am Etzerschlössl 24 Deutschland

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát. (Figyelembe véve az alábbi pontot: Elállási jog. A fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja, abban az esetben, amennyiben még nem fért hozzá az infóanyaghoz, adathalmazhoz, vagy a termék sértetlen, bontatlan állapotban van.

Amennyiben az infóanyaghoz megkapta a hozzáférő linket, azzal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.)

Elállási nyilatkozat minta tartalmi elemei

Címzett adatai:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételének tekintetében:

A szerződéskötés időpontja:
Átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:

A panaszok kezelése

Természetesen elsődleges feladatunknak érezzük, hogy minden vásárlónk teljes mértékben elégedett legyen cégünkkel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy panasszal szeretne élni. Ezt megteheti fenti elérhetőségeinken. Megvizsgáljuk és orvosoljuk azt, amennyiben indokolt. Írásbeli panaszát 30 napon belül megválaszoljuk. A válasz másolati példányát megőrizzük.
Panaszával fordulhat még:
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-1700